facebook

O fundacji

„ Dumni Polską - Polish Pride - A Creative Poland.©®


PM.

Celem Fundacji jest szerzenie wiedzy, promowanie dokonań i nawiązanie współpracy w ramach wymiany kulturowej. Przedsięwzięcie ma również na celu zmianę postrzegania Polski na świecie i tworzenie wizerunku kraju, który przez stulecia wnosił do świata wartości materialne i duchowe. Stanowić będzie próbę odejścia od wizerunku budowanego na fundamencie cierpiętnictwa, przedmurza, narodowych kompleksów, martyrologii wojennej i rozbiorowej. Pokaże Polskę jako kraj wspaniałych naukowców, inżynierów, lekarzy, artystów, którzy budowali zręby nowoczesnej cywilizacji.

Czas upamiętnić dokonania Polaków, którzy wnieśli olbrzymi wkład w rozwój dalekich i bliskich zakątków naszego globu. Praktycznie w każdym kraju Polacy, swoją wiedzą, talentem i przedsiębiorczością,  przyczynili się do postępu, zostawiając po sobie niezatarte świadectwo materialne i duchowe. Niestety, lokalne społeczności rzadko kiedy mają świadomość tych faktów, a w Polsce wspomina się o tym w wąskich gronach naukowych.

A przecież wszędzie na świecie kolejne pokolenia Polaków budowały koleje i drogi, odkrywały nieznane lądy, wnosiły wkład w wiedzę naukową i medyczną, nauczały. Dość przypomnieć fakty takie jak założenie miejscowości  Harbin (Chiny), gdzie mieszkało 7 tysięcy Polaków,  odkrywanie i kolonizowanie Syberii, budowę andyjskiej kolei, opis geologiczny i odkrycia geograficzne w  Australii i Kanadzie. Nazwiska takie jak etnograf Bronisław Malinowski, podróżnicy Bronisław Piłsudski i Paweł Edmund Strzelecki, biochemik Kazimierz Funk (odkrywca witamin). Jak również tysiące mniej znanych Polaków we wszystkich zakątkach globu, których wkład cywilizacyjny i  kulturowy jest nieoceniony. 

Tak więc ruszamy do krajów gdzie obecność naszych rodaków zostawiła po sobie trwałe ślady. Promocyjna wartość akcji, jest również niewymierzalna. Przyczyni się do lepszego i innego postrzegania Polski – jako kraju ludzi otwartych, mądrych, odkrywczych i kreatywnych. Odpowiednio nagłośniona promocja  przywoła zapomniane nazwiska i dokonania. Pokaże nam samym Polskę w innym wymiarze, kraju, który bez kompleksów i fałszywej skromności może uczestniczyć w budowie nowego europejskiego i światowego porządku.


Akcja nie tylko przypomni dokonania pokoleń Polaków. Stanowić będzie  pretekst do połączenia ich z dokonaniami współczesnymi. Z promocją obecnych sukcesów gospodarczych, naukowych, kulturowych… .a również kulinarnych. Każdy impreza to pretekst do  wystaw, pokazów, degustacji potraw i trunków. To nieograniczone możliwości wystawiennicze i promocyjne dla polskich firm i sponsorów, pragnących zaprezentować się na świecie.


W najbliższych latach pod względem wzrostu eksportu Polska będzie wiceliderem w Europie, ustępując jedynie Turcji. Tak prognozują autorzy raportu „Global Connections”, ogłoszonego pod koniec lutego przez firmę analityczną Oxford Economics  przygotowanego na zlecenie banku HSBC. Dynamiki eksportu zaczną zazdrościć nam kraje Zachodu. Jako, że w momencie przyjęcia do UE towary eksportowane z Polski warte były 60 mld euro, obecnie jest to prawie 140 mld euro, przedstawiona prognoza wydaje się prawdopodobna. Większość krajów Unii dotyka recesja, a towary made in Poland sprzedają się znakomicie; w tym roku przychody z eksportu mają wzrosnąć o 5,8 procent. Być może jedynie dzięki temu polska gospodarka nie pogrąży się w kryzysie. 
Na razie jej największymi hitami są: produkty rolno-spożywcze, meble, odzież, kosmetyki i gry komputerowe. Zdaniem ekspertów z Oxford Economics w przyszłości atutem staną się maszyny przemysłowe oraz sprzęt transportowy. „Te dwie grupy towarów odegrają decydującą rolę we wzroście polskiego eksportu w perspektywie kilkunastu lat” – zapisano w raporcie. „Ważny udział we wzroście eksportu z Polski będą miały również sprzęt teleinformatyczny (ICT), produkty chemiczne oraz mineralne” – dodano. Wkrótce udział naszego kraju w światowym eksporcie może przekroczyć 1,5 procent. Jest więc nadzieja na sukces, jakiego Rzeczpospolita nie doświadczyła nigdy wcześniej. Jest to przedsięwzięcie o olbrzymim potencjale promocyjnym. Nie tylko reklama prasowa czy telewizyjna, startująca w wyścigach oglądalności. Dodatkowo cechuje je unikatowość i autentyczność. Aktywizacja lokalnych środowisk polonijnych. Napełnienie ich dumą z polskich korzeni, wzmocnienie ich wizerunku oraz związków z krajem, stanowią również istotę działań Fundacji.


teraźniejszych.Akcja dookoła świata Dumni Polską - Polish Pride - A Creative Poland ” jest przedsięwzięciem non-profitowym


Z poważaniem

Fundatorzy