facebook

Tadeusz Sendzimir

 

Tadeusz Sendzimir.jpg - 16.35 KBIV 

Tadeusz Sendzimir (Tadeusz Sędzimir ) -"Edison metalurgii" w żyłach którego płyneła krew starej polskiej szlachty!

Inżynier, konstruktor urządzeń walcowniczych, racjonalizator technologii hutniczych, przemysłowiec, wynalazki którego uzyskały 73 patenty w kilkunastu krajach świata i porównywane do takich dokonań, jak: przejście z łączności przewodowej na bezprzewodową lub przejście z pojazdów szynowych na bezszynowe.

Urodził się 15 lipca 1894 r. we Lwowie, gdzie później ukończył IV Gimnazjum Klasyczne, a potem Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej. Podczas I wojny światowej, jako młody absolwent Politechniki, pracował początkowo w kijowskich warsztatach samochodowych, a następnie w Rosyjsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej. Stąd i płynne opanowanie języków rosyjskiego i angielskiego.

Pod koniec I wojny światowej wyjechał, poprzez Władywostok, do Szanghaju, gdzie założył  i uruchomił pierwszą w Chinach fabrykę śrub, drutu i gwoździ. Tam dokonał i pierwszych wynalazków. 

Wybuch II wojny światowej zadecydował o jego dłuższym, a potem - stałym pobycie w USA. Opracował nowy typ walcarki, pierwsza z nich została uruchomiona w 1945 r.  w Chicago. W tym że roku Tadeusz Sendzimir przeprowadził się do Waterbury w stanie Connecticut.

Zamówienia na walcarki jego pomysłu nadchodziły już nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Europy, a nawet z Japonii.

Był członkiem Rady Powierniczej Fundacji Kościuszkowskiej, w której ustanowił fundusz na badania techniczne i współpracę między uniwersytetami USA i Polski. Był również fundatorem stypendiów dla młodzieży polonijnej i Polaków w kraju.

Pod koniec życia założył wraz z żoną "Fundację Sendzimira", która do dzisiaj propaguje zasady rozwoju zrównoważonego w Polsce.

Tadeusz Sendzimir został pochowany na cmentarzu w Bethlehem pod Waterburgiem w trumnie z ocynkowanej stali, sporządzonej ściśle według jego technologii.

 

źródła: www.nh.pl, www.wielcypolacy.org,www.wynalazki.slomniki.pl