facebook

Gzowski Kazimierz - Bohater Kanady!!

 Kazimierz Gzowski.jpg - 7.87 KB

Gzowski Kazimierz(Kazimierz Stanisław Junosza Gzowski) – Bohater Kanady!!

Kanadyjczyk z wyboru, szlachcic polski z dziada pradziada, angielski arystokrata, wybitny  inżynier, współautor projektów rozbudowy kolejowej i lądowej sieci dróg, mostów (m.in. most na Niagarze), prawnik i nauczyciel, pomysłodawca w wielu bardzo atrakcyjnych dziedzinach życia, urodził się 5 marca 1813 r. w Petersburgu. W wieku 9 lat, wysłany został do znanego Liceum Krzemienieckiego, tego samego, które ukończył wielki polski romantyk Juliusz Słowacki. Jako 18-latek uczestniczył w powstaniu listopadowym. W marcu 1834 r. jako jedyny pierwszy emigrant 20 letni młodzieniec Gzowski “ląduje” w Nowym Jorku. Na początku utrzymywał się ze znajomości języków, tańca i szermierki. Ale będąc ciekawym Nowego Światu wybiera najtrudniejszą drogę poznawania amerykańskiej rzeczywistości. Jako aplikant w spółce adwokackiej poznaję zawiłości rodzącego się, twardego amerykańskiego prawa i język angielski tak dobrze, że juz po roku zadziwia rodowitych Amerykanów. Praktykę adwokacką mógł zacząć tylko  w Pensylwanii po otrzymaniu amerykańskiego obywatelstwa. Ale pociągała go kolej, a prawdziwą sławę  doskonałego inżyniera zyskał dopiero po zbudowaniu mostu International Brigde, łączącego obecnie Kanadę i Stany Zjednoczone przez rzekę Niagara. Perfekcjonista, który musiał uwzględnić kaprysy warunków, głębokość i bystrość rzeki, był uznany za jedynego człowieka, który mógł tego właśnie dokonać. Odtąd wzywano go wszędzie tam, gdzie musieli być podjęte ważne decyzje techniczne.

W 1841 r. przeniósł się do Kanady. W Toronto rozpoczął produkcję szyn kolejowych.

Będąc postacią kontrowersyjną, jak zresztą wszyscy, którzy potrafią myśleć, planować i marzyć, wykraczał  poza ramy czasu, w którym się odnalazł i żył. Pisano i mówiono o Gzowskim rozmaicie, ale dużo. Zbudował setki kilometrów linii kolejowych, które stały się dobrodziejstwem dla Kanady, założył wytwórnię szyn, inwestycję bardzo ważną w tamtejszym klimacie. Kierował rozbudową portu w Montrealu. był orędownikiem pełniejszego wyzyskania ogromnych bogactw naturalnych Kanady. Utworzył szkołę górniczą w Toronto. Gzowski był twórcą parku narodowego na obszarze wodospadu Niagara i jego pierwszym prezesem - Niagara Falls Parks Commission. Proponował również wykorzystanie energii wodnej tego wodospadu dla celów produkcyjnych. Działając społecznie, dzięki  niemu powstało Stowarzyszenie Inżynierów Kanadyjskich, a za tym fundusze dla młodych, dobrze zapowiadających się inżynierów. Organizował również wyścigi konne  i założył pierwszy klub myśliwski w Kanadzie. Był pierwszym Komisarzem Komisji Parków Niagary

W 1890 r. Gzowski został odznaczony Orderem Św. Michała i Św. Jerzego  przez królową Wiktorię. I trudno się dziwić, że to wszystko zapewniło mu popularność za życia pokazując jego  barwną postać i za razem wielki autorytet!!

Dziś już nawet w Kanadzie zapomina się o nim i dla wielu współczesnych Kanadyjczyków odwiedzających Niagarę pomnik – tablica postawiony w widocznym miejscu niewiele mówi.  Turyści odwiedzający zatrzymują się w zadumę, dlaczego Polak oddał swe siły, wiedzę i doświadczenie innemu krajowi. No właśnie – dlaczego?

źródła: http://portalwiedzy.onet.pl, http://www.polonialife.ca, http://pl.wikipedia.org, www.wynalazki.slomniki.pl