facebook

Kazimierz Funk – biochemik! Twórca nauki o witaminach!

 

Kazimierz Funk - twórca witamin 

Kazimierz Funk – biochemik! Twórca nauki o witaminach!

Urodził się 23 lutego 1884 roku w Warszawie. Jego ojciec był lekarzem dermatologiem i to on zachęcił syna do zajęcia się biochemią. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie wyjechał do Szwajcarii. Podjął studia biologiczne w Genewie, po czym chemiczne w Bernie na uniwersytecie zakończone doktoratem z chemii organicznej. Prowadził tam badania nad syntezą estrogenu – hormonu płciowego. Większości swoich badań zrealizował w  instytucie Pasteura w Paryżu. Pracował w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W laboratorium Instytutu Medycyny Zapobiegawczej Josepha Listera w Londynie dokonał pierwszego w dziejach historii medycyny wyodrębnienia z otrąb ryżowych substancję skuteczną w leczeniu choroby beri-beri u gołębi. Przepuszczał, że brak w pokarmach nawet bardzo małych ilości witamin prowadzi do różnych chorób, jak np. wyżej wymienionej beri-beri, powodującej powiększenie serca, zapalenie wielonerwowe z porażeniami, obrzęki, zaburzenia trawienia. Choroby takie nazwał awitaminozami. Witamina, którą uzyskał w laboratorium, była tiaminą, czyli witaminą Bı. Ponieważ preparat zawierał grupę aminową, uczony nazwał go życiodajną aminą (po łacinie Vita oznacza „życie”). Udowodnił, że  substancja, którą nazwał witaminą, jest  odpowiedzialna za funkcjonowanie różnych procesów fizjologicznych, niezbędnych do normalnego życia i rozwoju ludzi oraz zwierząt. Odkrycie 1912 roku stało się bodźcem do dalszych poszukiwań czynników przeciwko różnym schorzeniom związanym z niedoborami w pożywieniu i ściśle wiązało się z rozwojem nauki w tym zakresie. Jego rozprawy naukowe: „The Etiology of Deficiency Diseases” („Etiologia awitaminoz”, 1912) i „Die Vitamine” (1924) zrewolucjonizowały biochemię i medycynę. W latach 1913-1915 Funk prowadził prace badawcze w szpitalu onkologicznym w Londynie, następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. W roku 1920 uzyskał obywatelstwo tego kraju. W latach 1923-1927 powrócił do Warszawy i podjął pracę jako kierownik dużego i nowoczesnego laboratorium badawczego subwencjonowanego przez Fundację Rockefellera. Po powrocie do Stanów był od roku 1936 głównym konsultantem naukowym US Vitamin Corporation (Amerykańskiego Towarzystwa Witaminowego) w Nowym Jorku. K. Funk prowadził także badania dotyczące możliwości terapeutycznego stosowania hormonów płciowych, insuliny i wyciągów wątrobowych. Stwierdził również istnienie zależności między dietą a zagrożeniami onkologicznymi u człowieka.

Kazimierz Funk zmarł 19 stycznia 1967 roku w Albany w USA  w wieku 83 lat. Zasługi jego porównywalne  ze znaczącymi odkryciami światowej nauki, stanowiącymi milowe kroki w rozwoju ludzkości. 

Źródła: http://www.biografie.vxw.pl, http://www.poland.gov.pl, http://scho-ptchem.uwb.edu.pl, http://bialoczerwona.pl, http://www.miesiecznikchemik.pl